Nejdříve bych Vám chtěla popřát v novém roce mnoho úspěchů.

  Do soutěže onejaktivnějšího knírače za rok 2014 se přihlásilo celkem 8 kníračů. Malý 3 z toho 1 v kategorii agility, 3 ve sportovní, jeden je v obou kategoriích, střední 3, 2 v kategorii sportovní a 2 v agility, jeden je také v obou  kategoriích. Velký 2 ve sportovní kategorii. Připomínám, že platí termín závěrky přihlášek soutěže  do konce měsíce listopadu. Dále dorazilo 10 šampionátů, v jednom případě se stalo, že byl znovu zaslán šampionát, který se již oceňoval v loňském roce. Prosíme o zasílání diplomů vždy jen jednou. Chtěla bych upozornit na vysoké bodové ohodnocení malých kníračů ve sportovní kategorii. První má přes 3tis bodů a další 2 přes 2tis, což je krásný výsledek.

   Na MR agility v Lounech jsme měli z naší pobočky pouze 2 zástupce středních kníračů.  Camelia Prima Amita a Věra Bařinková se stali mistři republiky a na krásném třetím místě se umístila Reklama Alarm Beskyd a Lustyková Adéla. Mistrem republiky malých kníračů se stala z Ústecké pobočky Belis Bohemia Moranensis a Nováková Eva.

   MR KCHK a Speciální závod kníračů se konal ve Šluknově. Mistrem republiky velkých kníračů IPO3 se stal Devil Denny Goldest Danubius a David Rohlena z naší pobočky se na 3.místě umístil Hattrick Hasko Goldest Danubius a Jaroslav Vidrna. Mistrem malých v kategorii ZMP2 se stal Lucky Boy Astronaut s Pavlínou Novákovou. V kategorii ZMP1 se na krásném 2. místě umístila z naší pobočky Joy Švarcava a Radmila Nováková, které se umístili na 2.místě i ve speciálu dle FPr1, které vyhrála Calamity Jane Pessoa a Kalenská Kateřina.  Ve speciálu FPr3 se na 1.místě umístila Borgia Lucrezia Gabricio a Pencáková Michaela a ve speciálu SPr3 se na 3.místě umístil Brazil Radinie a Pencáková Drahoslava obě z naší pobočky.

    Mistrovství kníračů stopařů se konalo nedaleko v ZKO Dolní Přím-Probluz. Mistrem republiky se stal velký knírač Poli ze Štenberské strže. Z naší pobočky se zúčastnili malý knírač Urgo ze Štenberské strže na 7.místě, velcí knírači  Brazil Radinie na 8.místě a Borgia Lucrezia Gabricio na 6.místě.

  Proběhl třetí ročník MČR malých plemen v Chlumci n/Cid. Kde bylo přihlášeno 11 malých kníračů. V kategorii ZMMP skončila na druhém místě z naší pobočky Calamity Jane Pessona a Kalenská Kateřina. V kategorii ZMP1 se umístila na 3.místě Joy Švarcava a Nováková Radmila a v kategorii nejvyšší ZMP3 na 4.místě skončil Urgo ze Štenberské strže a pan Jaroslav Strouhal.

  Mistrovství světa velkých kníračů ISPU se loni konalo v Rakousku. Sjela se reprezentace z mnoha zemí, naše výprava v družstvech získala krásné třetí místo.

  Na závěr bych chtěla upozornit na úspěch středního knírače Querubina od Dalajského potoka manželů Stránských, který jako jediný střeďák v republice složil Výkonnostní bonitaci a to ještě se skvělým kódem - odvaha-bojovnost-tvrdost - 5, 5, 5.