Schůze výcvikářů – Zbraslav u Brna 12. 5. 2018

 

Schůzi svolala výcvikářka KCHK, Veronika Staniová.

Přítomní výcvikáři poboček:

Veronika Staniová           beskydská pobočka

Repištaková Kateřina      jesenická pobočka

Nováková Radmila          východočeská pobočka

Slowioczek Lukáš             jihomoravská pobočka

Sakmarová Renata          podbrdská pobočka

Nováková Pavlína            jihočeská pobočka

Zuzana Rozová                 pražská pobočka

Stránská Zdeňka               olomoucká pobočka

Klein Karel                         západočeská pobočka

 

Hosté:

Slowioczková Hana, Zítková Andrea, Hengeryč Petr, Doležalová Michaela, Jana Krouman, Kučerová Alena, Zwilingová Kateřina

 

Program:

1.      Informace o proběhlých výcvikových akcích 2018 (Veronika Staniová)

2.      Informace o přípravách akcí v roce 2018 a 2019 (Veronika Staniová)

3.      Podmínky reprezentace na MS ISPU, reprezentační oblečení (Veronika Staniová)

4.      Financování výcviku 2018 (Veronika Staniová)

5.      Diskuse

 

Projednávané body:

1.      Proběhlé akce 2018

MČR kníračů stopařů, Ostrava Kunčice, 14.4.2018 – 7 psů v kategorii FH2, nebyla otevřena kategorie FH1, přidružený závod FPR1

Průběh akce byl časově náročný, posuzoval jeden rozhodčí, pokud by se mělo hlásit více psů, je na uvážení, jak postupovat, příspěvek je 7 000 Kč, což je hraniční.

Doposud nebyla vyplacena odměna pořadateli.

 

2.      Připravované akce 2018 a 2019

MČR kníračů v agility, 4.8.2018, proběhne při LVT Městec Králové, spolu se závodem v agility. Pořadatel má smlouvu s KCHK.

MČR všestranných + speciální závod, 31.8.-2.9.2018, EsaderaZátaví u Písku. Pořadatel má smlouvu s KCHK.

MČR kníračů stopařů 2019 přislíbeno KK Šternberk (Malín), Olomoucko.

MČR všestranných + speciální závod 2019 ZKO Rudník, Krkonoše

MČR kníračů v agility 2019 zatím není pořadatel, příslib Nováková Radmila, východočeská pobočka

Bonitace: bonitace VK jsou dobře zajištěny, figuranti jsou připravení, dobře spolupracují, pouze cca 10 % psů odstoupí nebo neprojde pro povahu

 

3.      Podmínky reprezentace na MS ISPU IPO3 a IPO-FH, reprezentační oblečení

Podmínky reprezentace jsou na webu KCHK.

IPO3: Body ze závodů mají Glanznerová Helena, Zelinková Alice, Rohlena David, podmínky splní účastí na MČR kníračů, Slowioczek Lukáš – udělena výjimka prezidiem, nemusí se účastnit MČR, jakožto Mistr světa 2017, musí splnit zkoušku IPO3 v této sezoně, pro účast na MS ISPU (dle podmínek ISPU).

IPO-FH: Podmínky mají splněné: Pencáková Michaela, Radovesnický Jiří, Vidrna Jaroslav; celkem bude MS otevřeno pro 40 psů,čeští závodníci tak mají při splnění podmínek možnost startovat všichni

Veronika Staniová jedná s HST a D4M o reprezentačním oblečení. Nejlépe pro celý tým

Výcvikáři poděkovali firmě GIOM za super oblečení v roce 2017.

Podle informace od J. Škubala, pro rok 2018 ČKS dotuje startovné na MS ISPU všem českým závodníkům ve startovní listině akce.Předpokladje,že ČKS proplatí až po akci MS 2018

Úkol pro výcvikáře: ověřit tuto informaci

 

4.      Financování výcviku

Letos byly navýšeny finance na výcvik, z původních 55 000 Kč na 60 000 Kč.

Čerpání: MČR stopařů 7 000 Kč, MČR agility 5 000 Kč, MČR všestranných 30 000 Kč, 2 000 Kč je pro soustředění (Zbraslav), -pořadatelé si ponechávají startovné, a jeho výše je v kompetenci pořadatele.

Mládež dostává příspěvek 200-300 Kč za účast na akcích,výcvikář na konci roku zpracovává výsledky ze soutěží

Nyní zůstává 16 000 Kč z letošního rozpočtu.

Veronika Staniová navrhuje, že o rozdělení peněz na výcvik bude v její kompetenci.

 

Financování soustředění Zbraslav

Veronika Staniová má z dřívějších let 4 000 Kč. Lonský příspěvek na soustředění 2 000 Kč byl využit pro mládež, z letošního příspěvku KCHK se hradí plac MSKS. V příštím roce budou na soustředění vybírány nevratné zálohy, aby se předešlo problému s financováním figurantů, když na poslední chvíli účastníci odřeknou. Z letošního Soustředění zbylo výcviku 2000,- Kč. Ponecháno u výcvikáře

 

5.      Diskuse

Staniová Veronika – Komunikace s výcvikářem: žádá, aby se návrhy a podněty z poboček nebo i členů, posílaly jednak prezidentovi, ale také jí, aby se mohla na schůzi prezidia připravit k projednání. Předejde se pak nedorozuměním, popř. tomu, že se mění přijatá usnesení, protože se nedostaly všechny informace ke všem.

 

Staniová Veronika – Přítomnost na prezidiu: na prezidium můžou jezdit předsedové poboček, popř. osoby jimi pověřené, s hlasem poradním, je třeba respektovat stanovy KCHK, aby jednání na P KCHK bylo konstruktivní a pochopitelné pro všechny členy prezidia.

 

Nováková Radmila – členské známky: známka není k dispozici na začátku sezóny, dělá to problémy při závodech a zkouškách jak ČKS,MSKS a jiných sportovních akcí. Někteří organizátoři neakceptují platnost klubové známky do 31.3. Navrhuje, aby se platily známky do konce kalendářního roku a vydávaly se hned v lednu. K tomu se připojuje i Hana Slowiczková, na výběrových závodech obvykle akceptují potvrzení o zaplacení členského poplatku, ale je to zbytečná administrativa, včasné vydání známek by to řešilo.

Úkol pro výcvikáře: projednat na prezidiu

Doporučení pobočkám: hlasovat o výši příspěvku vždy „o rok dopředu“

 

Rozová Zuzana – změna podmínek pro  pracovní certifikát SK: za pobočku navrhuje úpravu podmínek pro malý pracovní certifikát středních kníračů, a to namísto ZM by postačila zkouška ZPU-1 nebo ZOP, Zkoušky záchranných psů 1st,

Úkol pro výcvikáře: projednat na prezidiu

 

Kučerová Alena – úprava NZŘ pro malá plemena: dotaz na stav – zpracovává  Podbrdská pobočka,  doposud nebyl návrh předložen; je třeba změnit výšky překážek a u všech zkoušek pohlídat váhy aportů.

Úkol pro Podbrdskou pobočku, předá R Sakmarová, z P KCHK souhlasila P Rohlenová

 

Sakmarová Renata – Speciální závod: již překonaná aktivita (původním záměrem bylo doplnit počty psů na MCŘ, kde jich bývalo málo v mistrovských kategoriích), není z toho efekt, organizačně i finančně náročné. Navrhuje ponechat jen IPO1, IPO3, ZMP1 a ZMP2.         FPR1-3 navrhuje připojit k MČR stopařů a ostatní kategorie zrušit.              Veronika Staniová vysvětlila a podala svůj pohled na věc- je pro ponechání speciálů, pořadatelé 2018 a 2019 souhlasili i se Speciálním závodem, tedy pro tyto roky se to již nebude měnit, vynechávají se pouze IPO2 a oddíly dle IPO2.Propozice 2018 již na webu, zaslaná smlouva organizátorům.
Nováková Radmila a Rozová Zuzana přidávají podnět k zařazení zkoušky ZMMP, jako jednodušší zkoušky pro psy, kteří nemají na ZMP1.

Návrh: P KCHK ppřistoupí ke zrušení Spec. závodu, pokud nebude organizátor, který by udělal speciály. Jinak dá přednost organizaci,která je ochotna původní záměr a závod pořádat

 

Kučerová Alena – dotace ČKS pro CACITové závody: ČKS snad dotuje závody CACIT,CACT ve smyslu příspěvků na rozhodčí, ubytování a stravné, dalo by se to využít pro MČR všestranných.

Úkol pro výcvikáře: ověřit tuto informaci

 

Zwilingová Kateřina, SlowioczekLukáš - finance reprezentantům 2017: není jasné, komu a co bylo vyplaceno, podle podmínek pro rok 2017.             Staniová Veronika – předala informaci, že vedoucí reprezentace stopařů pan Petrů teprve v těchto dnech by měl mít proplacen cestovní příkaz z MS ISPU
Všeobecná a bouřlivá diskuse všech účastněných
Mistr světa dostal 1 000 Kč což je k zamyšlení
Krouman Jana – peníze by mohly být rozděleny mezi členy družstva na MS, Hana Slowioczková podotýká, že družstvo nemusí být, pak tedy návrh na to, že by 3+3 nejlepší (IPO3 a IPO-FH) dostali větší příspěvek a ostatní na vlastní náklady. + informace k proplacení startovného z ČKS

Úkol pro výcvikáře: sepsat všechny účastníky 2017, porovnat podmínky 2017 a vyplacené peníze, předložit ve spolupráci s hospodářkou a prezidentem klubu vyúčtování výcvikářům / pobočkám; dále předložit výcvikářům informaci, z jakých všech organizací dostává KCHK dotace na výcvik (ČKS, MSKS, ISPU a případně další), a v jaké výši; zjištění z přehledu dotací ČKS. Kolik peněz dostal KCHK a od koho „za Mistra světa“. Projednat na prezidiu: tyto peníze by měly jít do výcviku a výcvikovou částku navyšovat, podobně, jako např. za Světovou výstavu dostanou účastníci příspěvek z dotace, kterou dostal klub.

 

Sakmarová Renata – team leader: Klub by měl předem stanovit podmínky pro team leadera, požadavky na jeho práci, i finanční stránku. Předá návrhy písemně Veronice Staniové.

Úkol pro výcvikáře: dopracovat a předložit prezidiu

 

Slowioczková Hana – výcvikář pro speciální sporty: Uvážit, zda nejmenovat druhého výcvikáře, který by měl na starosti agility / coursing / nosework a další sporty mimo sportovní kynologii, podobně, jako to má např. ČKS. Cílem je, aby klub byl i pro tyto lidi atraktivní, protože doposud jim nic extra nepřináší a mnohdy nejsou v klubu. Kromě toho by mel výcvik v prezidiu silnější

Úkol pro Janu Krouman: zjistit, co je ve stanovách o počtu členů prezidia a funkcích, zda je to za stávajících stanov průchozí.

 

Krouman Jana – Konference 2019: komunikace s prezidiem je velmi obtížná, nejsou informovány pobočky, ani členové, pak vznikají dezinterpretace a různé fámy, hlavní dojem z toho je, že celá věc „jede ze zvyku“ a zřejmě to některé lidi už nebaví a nemají zájem pracovat pro klub. Např. ze zápisu prosto není jasné, co se stalo na prezidiu, kde Jiří Škubal nabídl rezignaci a co to vlastně znamená.
Na podzim roku 2019 bude konference, je na místě uvažovat o tom, kdo by z poboček mohl do prezidia kandidovat.

 

Staniová Veronika – trénink před MČR všestranných: Pokusí se zařídit trénink v Zátaví pro reprezentaci

Úkol: Krouman + Staniová zajistí termíny a figuranta.

Termín další schůze 2.9. 2018 v Zátaví u Písku,po ukončení MR kníračů

 

Veronika Staniová ukončila schůzi a všem poděkovala za otevřenost.

 

Zapsala: Jana Krouman

____________________________________________________________________________________________________________

 Zpráva výcvikáře východočeské pobočky za rok 2018 

  Do soutěže o nejaktivnějšího knírače za rok 2018 se přihlásilo  17 kníračů. Malých 10 z toho 4 v kategorii agility a 6 malých kníračů ve sportovní. Středních 6, 3 v kategorii agility a 3 ve sportovní. Za velké knírače je jen jeden účastník a to v kategorii sportovní. Termín závěrky přihlášek do soutěže  byl tentokrát prodloužen až do 31.12.2018. Dále dorazilo 18 šampionátů. 4x Klubový, 6x český z toho jeden ČMKU, 2x polský, 2x srbský z toho jeden Grand šampion, 2x bulharský a také z nich byl jeden grang šampion. Letos tu máme i titul nejvyšší a to mezinárodní šampion krásy a získala ho Florette Gloria Leones a majitelkou je Michaela Zubrická.

Chtěla bych upozornit, že šampionátem se myslí, získání titulu šampion.

Akce KCHK 2018

 24.4.2018 proběhlo v Ostravě Kunčice 16. Mistrovství České republiky kníračů stopařů dle FH2 a vložený stopařský závod dle FPr1. Za naší pobočku se mistrovství dle FH2 zúčastnila Drahoslava Pencáková s Brazil Radinie.

Vítězem mistrovství republiky kníračů stopařů a titul mistr získal v kategorii FH2 Martin Lampart a Agent Jeff Pro Mari.

Stopařský závod dle FPr1 vyhrál člen naší pobočky Jaroslav Vidrna s Brandy Black Nasilion

11.-13.5.2018 se uskutečnilo soustředění kníračů ve sportovní kynologii v areálu MSKS Zbraslav u Brna. Soustředění bylo otevřeno pro všechny velikostní rázy.

Mistrovství ČR KCHK v agility pořádala Osa Hloubětín v Městci Králové 4.8.2018. Z naší pobočky se tohoto mistrovství zúčastnily Adéla Lustyková a Reklama Alarm Beskyd (Rubi), Věra Bařinková s Arinkou Gwelara, Nováková Radmila s Joy Švarcava a Bairrim Vašata. V kategorii malý knírač se mistrem ČR stala Kučerová Martina s Ursulou Grey Astronaut a v kategorii střední knírač se mistrem České republiky stala Adéla Lystyková s Rubinkou a vicemistrem Bařinková Věra s Arinou. Titul pro velkého knírače nebyl zadán z důvodu neobsazení kategorie alespoň třemi závodníky.

Mistrovství ČR KCHK ve výkonu kníračů pořádala jihočeská pobočka 31.8.-2.9.2018 v kynologickém areálu ESADERA v Zátaví u Písku.  Pro malé knírače byla otevřena kategorie ZMP2, pro střední kategorie ZZO1 pro velké knírače IPO1 a IPO3. Dále byl otevřen speciální závod kníračů a to v kategoriích ZZO1,FPr1,FPr,SPr1 a SPr3.

V kategorii IPO3 zvítězil a mistrem republiky s titulem CACT se stal Karel Kieweg a jeho velký knírač Cis Hanno Veto. Naše pobočka letos neměla žádného závodníka s velkým kníračem.

Mistrem republiky malých kníračů se opět stala Erika Zelinková s pepřendou Gaga Lady Astronaut. Na druhém místě skončila členka naší pobočky Alena Kučerová a její Tamir z Roznetu. Zárověň získali ocenění za nejlepší stopu a speciální ciky. Čtvrté místo vybojovala Kateřina Kalenská s Calamity Jane Pessoa a páté místo MVDr.Ján Hamerlík s Ilex Malé ouško, kteří jsou také členy naší pobočky.

Ve středních kníračích se mistrovství z naší pobočky zúčastnila a druhé místo obsadila Jana Stránská a Querubin od Dalajského potoka a Vlastimil Bařinka s Arinkou Gwelara, kteří si vybojovali místo třetí. Titul nejlepší střední knírač získala Jiřina Němečková se psem Wilbur Turnblat Velvet Dandy´s.

Ve speciálním závodu jsme měli pouze jednoho zástupce v kategorii FPr1 a tim byl Petr Žiška s velkým kníračem Astrixem Arx Fortunae.                                                                                            

Akce pobočky: 

 5.5.2018 proběhly v Hubenicích zkoušky podle IPO-FH s MZŘ. Účast 9 psů v kategoriích 6x IPO-FH, 2x FH2, 1x IPO1. 4 týmy splnili, 5 nesplnilo. Z pobočky skládalo zkoušky 5 týmů z toho splnili tři týmy.

Zkoušky 11.11.2018 se pořádaly opět v Hubenicích dle NZŘ a MZŘ. Za účasti 10 psů. Z pobočky se zúčastnili tři týmy. Zkoušky se skládali v kategoriích 4x FH2 (98,90b - z pobočky; 35,21 b), 1x FH1 (93b), 3x FPr3 (89b - z pobočky; 46, 77b), FPr2 (96b), BH(42b). 7 x byla zkouška složena, 3 x ne. 

 

Další akce:

12.5.2018 proběhl v Třebíči již tradiční Moravský pohár kníračů v agility. Z naší pobočky skákala přes překážky Camelia Prima Amita pod vedením Věry  Bařinkové. Jumping zaběhli na krásné 3.místo. V agility se jim už tak dobře nevedlo a celkově skončily na 9.místě.

16.6.2018 v Jablonici proběhlo první mistrovství Slovenska malých plemen. Za naší pobočku závodili Alena Kučerová s Tamirem z Roznetu a stali se mistry Slovenska s nejlepší stopou, poslušností i speciálními cviky. Na druhém a třetím místě se umístil MVDr.Ján Hamerlík. Druhá příčka patřila Ilexovi Malé ouško s body 97/90/97 a třetí Iris Malé ouško s body 85/87/98.

14.7.2018 ZKO Podhorka Česká Třebová pořádala mistrovství seniorů v agility. Z naší pobočky se tohoto mistrovství zúčastnila Věra Bařinková s Arinkou Gwelara.

Ve dnech 23. – 26. 8. hostila Velká Británie otevřené mistrovství světa psů bez průkazu původu IMCA a PAWC-Par Agility World Championship (závod hendikepovaných závodníku). Za Českou republiku závodila čenka naší pobočky Radmila Nováková s malou kníračkou Joy Švarcava a stali se druhými vicemistry Group four z 24 závodníků.

Loňské mistrovství světa kníračů v IPO3 a FH hostila Italská Florencie ve dnech 26.-28.10. Mistrem v IPO3 se stal česká reprezentant Lukáš Slowioczek s Frenklin ze Slunečné verandy. Češi vybojovali  2. místo v družstvech IPO3. Nejlepší stopu měl David Rohlena s Jesse James Goldest Danubius a nejlepší obranu mistrovství opět  Lukáš s Frenklinem.

V IPO FH 4 místo obsadil Jiří Radovesnický s Sashimi Absolut Expert. V družstvech se opět dařilo českým závodníkům a obsadily 3.místo. Nejlepší stopu předvedla Erika Zelinková s Gaga Lady Astronaut. Byl to jediný malý knírač na mistrovství světa.

 

Akce KCHK 2019 –bližší informace na web.stránkách KCHK   www.kchk.cz

13.4.2019 Štěmberk u Olomouce  Pořádá 17. Mistrovství ČR KCHK kníračů stopařů se zadáním titulu CACT včetně vloženého závodu dle FPr1 (známka klubu, zkouška BH)

 

10.-12.5.2019 ve Zbraslavi u Brna pořádá Veronika Staniová soustředění kníračů 2019

- pro všechny velikostní rázy plemene knírač. SK,VK- pro zkušenější psovod

            (FB- hledej- soustředění kníračů 2019)                                                                          

 

Srpen 2019   ZKO Žamberk pořádá Mistrovství ČR KCHK v agility

30.8.-1.9.2018  Mistrovství ČR KCHK ve výkonu kníračů - Rudník v Krkonoších

     

OSA Hloubětín

       

JČ pobočka KCHK

24-27.říjen 2018  Mistrovství světa kníračů v IPO3 a IPO FH - Maďarsko

 

 

Akce pobočky 2019

               Jarní zkoušky MZŘ+NZŘ, IPO FH v Hubenicích, termín bude upřesněn.

Pořadetel: Michaela Pencáková tel.: 720 667 413

 

 

Na závěr bych chtěla všem poděkovat za pěkné výkony a věřím,

že i v letošním roce se budeme chlubit, tak hezkými sportovními a výstavními výsledky.

     

Itálie