Klub chovatelů kníračů 1927 z.s. – Východočeská pobočka

a

Základní kynologická organizace

v Jaroměři

pořádají   5.5.2018

Oblastní klubovou výstavu kníračů

všech velikostních a barevných rázů

se zadáváním titulu

  Oblastní klubový vítěz, ČKŠ, Res. ČKŠ, ČKŠ-J, ČKŠ-V,Vítěz třídy   
rozhodčí: paní Danuše Kotalová

přihlášek :    

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KCHK 1927 z.s. – Východočeská pobočka a ZKO –Jaroměř  pořádají na cvičišti ZKO v Jaroměři 

         Bonitaci kníračů malých a středních            

dne 5. května 2018 od 13.00 hod. ( po ukončení OKV )