Členské poplatky na rok 2020

 
   

- výdělečně činní členové 

400 Kč

- studenti, důchodci, ženy na mateřské dovolené

300 Kč

- zahraniční členové

700 Kč

 

Příspěvky můžete uhradit převodem z účtu nebo na členské schůzi.

Jako variabilní symbol – Váš datum narození, bez toho nelze platbu identifikovat !!!

                  Členské příspěvky musí být zaplaceny do 25.2.2020!!!!!!

 

Informace 
 
hospodářka : Leona Horáčková - tel.: 739 437 921
 
 jednatelka: M.Bošinová   - tel. 724 238 924   
Číslo účtu:   3799653339/0800    konst.s.: 0308

 

 

Pokud nezaplatíte včas příspěvky, můžete členskou průkazku obdržet až v červenci a tím nebudete moci čerpat slevy na akce pořádané KCHK.

Všude je průkazka s platnou známkou požadována !!!!!!