PORADCE CHOVU RADÍ

Lenka Bugalová     kniraci.cernyhavran@seznam.cz    tel.: 732 136 252  

 

Dobrý den, ráda bych Vás seznámila s několika novinkami ze školení poradců chovu (Nemošice 25.2.2017).

  1. Smlouva o pronájmu feny k chovu – nový formulář  - viz příloha

    Hlavní změna je , že již není omezeno kolikrát si nájemce pronajme fenku k chovu - vrhu. Dříve se mohlo pouze 1x. Teď bez omezení. Další, že vyplněná smlouva se plemenné knize posílá až po kontrole vrhu spolu s Přihláškou k zápisu štěňat a dalšími dokumenty. Důležité – datum sepsání Smlouvy o pronájmu je před zažádáním o Krycí list – ten je pak vystaven již jen na nájemce feny.

  2. Hlášení vrhu – v případě, že chovatel bude celý vrh nechávat očipovat – posílá chovatel ve věku 2-3 týdnu věku štěňat na adresu či e-mail uvedený na formuláři

  3. Žádanka o tetovací čísla – v případě, že chovatel bude nechávat celý vrh otetovat– posílá chovatel ve věku 2-3 týdnu věku štěňat na adresu či e-mail uvedený na formuláři

  4. Přihláška k zápisu štěňat – nově poupravený formulář – viz příloha

  5. Kontrolní pásek – tetování / čipování – nově poupravený formulář – viz příloha

    Nutno vždy vyplněný a potvrzený veterinářem, který buď provedl tetování či čipování  celého vrhu

Dále jsme byli informování paní Mgr. Ing. Janou Krouman, BA  ( telefon i e-mail mám k dispozici) o problematice zvyšujícího se počtu žalob a soudních sporů při prodeji /koupi štěněte. Kupní smlouvy je potřeba sepsat, co nejlépe, aby byl „ochráněn“ jak kupující, tak prodávající. Mám papírově dvoulist, co by kupní smlouva měla obsahovat, tak pokud by měl někdo zájem, ofotím a pošlu třeba s krycím listem nebo předám při kontrole vrhu.   Např. pokud při kontrole vrhu poradce chovu zjistí nedostatky, ty uvede do Přihlášky k zápisu vrhu a chovatel je do kupní smlouvy neuvede ( měl by do smlouvy napsat  - v době odběru mělo štěně sestouplé 1 varlátko, předkus, podkus, chybějící řezák, nestandardní zbarvení, …. - vylučující vada – Kupující si je vědom, že jedinec s kryptorchid – nestandardním zbarvení – vadou skusu nemůže do chovu/ nebude posouzen na výstavě ), tak zatajil vadu.  Kupující je brán jako laik a nemůže vědět, co tento nedostatek znamená do budoucna.

To je asi vše, případné dotazy, pokud budu vědět, ráda zodpovím.

S pozdravem

Lenka Bugalová

  ___________________________________________________________________________________________________________

Co dělat po narození štěňat :

Po narození štěňat si chovatel vybere, zda nechá celý vrh otetovat či celý vrh očipovat a podle toho volí formulář Hlášení vrhu nebo Žádanku pro určení tetovací značky. Poté ve stáří 2-3 týdnů věku štěňat vyplní chovatel buď Žádanku pro určení tetovací značky (zvolil, že celý vrh bude otetovaný)  a nebo Hlášení vrhu (celý vrh bude očipován). Vyplněný formulář odesílá chovatel doporučeně poštou na výše uvedenou adresu ve formuláři nebo ho může odeslat elektonicky na e-mail          

Zpět obdrží chovatel (poštou či na e-mail)  přidělené Tetovací značky (zápisová čísla), na základě kterých nechá  nejdříve ve věku 6 týdnů věku štěňat  celý vrh očipovat nebo otetovat. Veterinář potvrdí čipování / tetování do formuláře Tetovací kontrolní pásek. V případě tetovaní jsou do formuláře k jednotlivým štěňatům natetována i jejich tetovací čísla, v případě čipování jsou do tohoto formuláře nalepena čísla čipu.

 

Po natetování/načipování provede oblastní poradce chovu kontrolu vrhu, pokud je vše v pořádku (tetovací čísla musí být čitelná, čip štěňat zkontrolovaný čtečkou), tak doplní zjištěné přednosti a nedostatky do přihlášky vrhu (2x) a  zkompletuje všechny potřebné dokumenty (některé má poradce chovu u sebe, ostatní má u sebe chovatel), ty pak oblastní poradce odesílá doporučeně poštou  příslušnému ÚPCH ke kontrole, ten pak přeposílá na plemennou knihu.

 

Odesílají se tyto dokumenty vše řádně a čitelně vyplněné, podepsané: 

- 2x přihláška vrhu (podpis chovatele, podpis a razítka poradce)

-  krycí list (podpisy majitele psa a feny, podpis a razítko poradce)

- zápisová/tetovací čísla z plemenné knihy

- tetovací kontrolní pásek (podpis chovatele, razítko a podpis veterináře, vytetovaná či nalepená čísla čipu)

- u malých kníračů oční vyšetření feny a psa (kopie)

- u prvního vrhu feny se přikládá její originál Průkazu původu a přílohy k přeregistraci (zpět je chovatel obdrží spolu s vystavenými PP odchovaných štěňat)

- u prvního vrhu chovatelské stanice se přikládá kopii chovatelské stanice

- v případě exportu štěněte/štěňat dodá chovatel vyplněnou žádost o vystavení export PP

 

Všechny formuláře musí být řádně vyplněny, podepsány a orazítkovány. Kopie může být jen oční vyšetření, chov.stanice.Všechny ostatní výše jmenované formulář musí být originály - jinak plemenná kniha odešle vše zpět.

 

    hlaseni_vrhu_pro_cipovani.doc (226816)
    prihlaska_k_zapisu_stenat.doc (49664)
    smlouva_o_pronajmu_feny_k_chovu.doc (35328)
    zadanka_o_tetovaci_cisla.doc (225792)