Informace ze školení poradců chovu v Nemošicích dne 24.2.2018

 

Vzhledem k tomu, že se na plemenné knize kompletně vyměnilo personální osazení, bylo doporučeno všem chovatelům si žádat o posílání e-mailem náhledu PP odchovaných štěňat před jejich vystavením – tedy s přihláškou vrhu. Týká se to hlavně fenek s prvním vrhem – kdy při žádosti o zápisová čísla příjde náhled PP štěňat, ale u matky je uvedeno jen jméno. Matka je přeregistrována až při zaslání přihlášky vrhu spolu s jejím PP.

Ale i u dalších generací – kolonky se zmenšují a nechává se tam jen to nejdůležitější. Bohužel např. u zkoušek z výkonu místo IPO3 zůstane jen BH,….

Ano dodatečně opravit a dopsat to samozřejmě jde, ale chovatel si platí celou cenu za vystavení opravených PP štěňat jako za nový PP.

 

Dále z důležitých informací pro chovatele malých kníračů byla přednáška Genomia o testování MAC. Testování MAC je možné v současné době jen přes vyžádání písemně e-mailem na laborator@genomia.cz .   Na www.genomia.cz/cz/pokyny  jsou instrukce a videa, jak správně odebrat vzorek – odebírá veterinář, který zkontroluje čip/tetování a potvrdí na žádanku.

Cena za test MAC je Kč 1260,--

Z čísel přednesených Genomií  - za 8 měsíců, co se toto vyšetření dělá, bylo testováno 120 jedinců (90 % z ČR). 1 % riziko MAC, 24 % přenašečů N/P, 75 % čistí N/N.

Po odhlasování rozšířeným předsednictvem bylo schváleno, že od 1.6.2018 může být malým kníračům vystaven krycí list pouze za splněných podmínek. A to že  jeden z rodičů musí mít vyšetření na MAC N/N. (negativní/negativní), druhý může být bez vyšetření nebo MAC N/P.  Doporučuji přesto všem chovatelů, kteří plánují krytí dříve, si toto vyšetření u fenky nechat udělat či vybrat krycího psa s MAC N/N.

Na přednášce vystoupila i chovatelka malých kníračů, které se bohužel podařilo spojit nevědomky dva jedince MAC N/P (negativní/pozitivní) tedy přenašeče. Z odchovaného vrhu se onemocnění projevilo u jednoho jedince již kolem 1 roku, u ostatních kolem 2 roku. Jeden jedinec bohužel již nežije, ostatní jsou již správně léčeni, pod medikací  a stálou kontrolou, jaká bude délka jejich života, však nikdo netuší.

Díky této chovatelce, která na toto upozornila,  se tato kauza rozjela a snad přispěje k tomu, že toto byl poslední případ .  Každý chovatel je rád, když se mu noví majitelé jeho odchovů ozývají jen s dobrými zprávami.

Není cílem vyřadit z chovu přenašeče MAC N/P, ale spojit je pouze se zdravím MAC N/N. Přenašeč  MAC N/P je bez klinických příznaků, ale přenáší onemocnění na své potomky.

Spojení  MAC N/N (negativní/negativní) x MAC N/N (negativní/negativní) = vždy jen potomci MAC N/N

Spojení MAC N/N (negativní/negativní) x MAC N/P (negativní/pozitivní) = část potomků MAC N/N a část MAC N/P

Spojení MAC N/P (negativní/pozitivní) x MAC N/P (negativní/pozitivní) =  MAC P/P (pozitivní/pozitivní) tedy potomci, kteří onemocní

Příznaky a více info o MAC je uvedeno na www.kchk.cz

 

25.2.2018   Lenka Bugalová