_____________________________________________________________


 

Zápis   z   výborové  schůze  VČ pobočky KCHK

                   konané  dne  8.12.2013  v Hradci Králové

 

Přítomní : Stránská, Bugalová, Kamenická, Myšáková, Marková, Krpatová, Loužilová

Omluveni : Koudelková 

 1. J.Stránská provedla kontrolu plnění úkolů dle předchozího zápisu

   

 2. Vyúčtování OKV a bonitace ve Dvoře Králové n. Labem

  Vzhledem k dlouhodobé nemoci paní Koudelkové, nebylo možné stále vyúčtovat tyto akce. Paní Bugalová se pokusí pí. Koudelkovou kontaktovat a domluvit předání dokladů potřebných k vyúčtování.

   

 3. Návrhy členů výboru na volební členskou schůzi 2014

  Předseda: J. Stránská

  Místopředseda: L. Kamenická

  Jednatel: M. Bošinová místo G.Krpatové

  Hospodář: I. Řehulková místo M.Myšákové

  OPCH: L. Bugalová

  Výcvikář: P. Marková

  Člen výboru: I.Koudelková

  Předseda revizní komise: H.Loužilová

  Člen revizní komise: M.Horáček

   

  Přijímáme i jiné návrhy z řad členů naší pobočky.

   

 4. Naše pobočka bude v roce 2014 pořádat Celostátní klubovou výstavu kníračů. Paní Stránská se pokusí zajistit rozhodčí ze Slovenska.

 5. Volební členská schůze naší pobočky se bude konat 1.2.2014 v ZKO Nemošice-Pardubice v 10hodin.

 6. Termín příští schůze výboru bude 1.2.2014 v 9hodin v ZKO Nemošice. 

   

   

  Zapsala: Gabriela Krpatová

                     jednatelka


 

________________________________________________________

         Zápis   z   výborové  schůze  VČ pobočky KCHK

                    konané  dne  4.5.2013  ve Dvoře Králové nad Labem


 

Přítomní : Stránská, Bugalová, Kamenická, Koudelková, Myšáková

Omluveni : Krpatová, Loužilová, Marková

 1. J.Stránská provedla kontrolu plnění úkolů dle předchozího zápisu

   

 2. Výbor schválil jednomyslně přijetí těchto členů: Kolářová Danuše, Kovář Milan, Pavlištová Klára.

   

 3. J. Stránská seznámila výbor se zápisem z prezidia.

   

 4. OKV ve Dvoře Králové se zúčastnilo 47 psů. Povýstavní katalog byl rozeslán členům e-mailem.

   

                       Termín příští schůze výboru bude 8.12.2013 v Hradci Králové.


 

________________________________________________________


 

Zápis   z   výborové  schůze  VČ pobočky KCHK

konané  dne  26.01.2013  v Pardubicích

 

 

 

Přítomní : Stránská, Bugalová, Loužilová, Marková, Myšáková

 

Omluveni :  Koudelková, Stehlík, Kamenická, Krpatová

 

 

 

 1. J.Stránská provedla kontrolu plnění úkolů dle předchozího zápisu

   

 2. Termín OKV a bonitace Dvůr Králové nad Labem – 4.5.2013. Rozhodčí paní Andrea Zaoralová

 3. Pan Karel Stehlík končí s členstvím v KCHK, tím i ve funkci revizní komise. Oznámit tuto informaci na členské schůzi a přednést k odsouhlasení návrh, že revizní komise bude složena jen z 1 osoby.

 4. V pobočce máme dostatečný počet Normativů (Soubor organizačních a chovatelských předpisu), není nutné další doobjednávat. Novým členům budou předány na OKV ve Dvoře Králové.

 5. Seznámení se zápisem z předsednictva KCHK ze dne 15.12.2012 – od r. 2014 se již nebudou zasílat seznamy členů, ale budou se online vkládat do připravovaného programu. Dne 16.2.2013 proběhne školení OPCH v Pardubicích. Časopis Knírač – dle sdělení redaktorky nejsou zasílány příspěvky, podklady. Více info ze zápisu na stránkách www.kchk.cz

 6. Předloženy sl.Markovou k připomínkování nové návrhy Vyhodnocovacích tabulek – Nejaktivnější knírač VČ pobočky.

 7. Přednést na členské schůzi návrh o zachování stejné výše členských příspěvků jako v loňském roce i  pro rok 2013.  A to výdělečně činní Kč 300,--, důchodci a studenti Kč 200,--   a zahraniční Kč 700,--. Výbor s výší  příspěvků souhlasí.

 8. Termín příští schůze výboru bude 4.5.2013 při OKV a bonitaci ve Dvoře Králové.

   

  Zapsala: Lenka Bugalová

                     OPCH

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 1.  

 •  

 •  

 •  

 •