Zápis ze schůze výboru VČ pobočky KCHK

30.1.2016  Pardubicích-Nemošicích

 

Přítomni: Stránská, Bošinová, Bugalová, Horáček, Kamenická, Loužilová, Marková, Myšáková

Omluveni: Koudelková

1. příprava výroční členské schůze, projití jednotlivých bodů programu

2. projednání záležitosti Návrhu na zápis změny pobočného spolku KCHK se sídlem v Praze, pobočka Východočeská – 26.1. 2016 obdržela hospodářka naší pobočky Marta Myšáková dopis z Krajského soudu v Plzni, ve kterém nás vyzývají, abychom do 30 dnů  předložili a doplnili návrh na zápis změny do spolkového rejstříku prostřednictvím formuláře na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Výbor prověří opodstatnění této výzvy ( všechny podklady nutné pro přeregistraci naší pobočky dle nového Občanského zákoníku byly řádně a včas dodány na prezidium KCHK na podzim minulého roku).

 

 

Zapsala : Markéta Bošinová

                jednatelka