Zápis ze schůze výboru VČ pobočky KCHK

29.12.2014 v Hradci Králové

 

Přítomni: Stránská, Bošinová, Horáček, Kamenická, Loužilová

Omluveni: Bugalová, Koudelková, Marková, Myšáková

 

1.                  Předsedkyně J.Stránská provedla kontrolu plnění úkolů dle předchozího zápisu

 

2.                  Znovu výbor projednával problémy I.Řehůlkové s výkonem funkce hospodářky.

Pro finanční nesrovnalosti jí bylo doporučeno odstoupit z funkce. Pro rok 2015 je výborem kooptována do funkce paní Marta Myšáková (vykonávala ji do r.2013).

 

3.                  Každoroční výroční členská schůze se bude konat 31.1.2015 v 9,30 hodin na 

cvičišti v Pardubicích-Nemošicích.

Pro členy výboru – schůzka výboru se koná v 9,00 hodin tamtéž

 

4.                  Návrhy na změny v Normativech klubu – v souladu s platnými zákony, řády a  

předpisy je možné zasílat připomínky do 28.2.2015 na adresu předsedkyně

Jany Stránské (stranska.jana@atlas.cz)

 

5.                  KCHK obdržel jako podíl na zisku z obsazení Evropské výstavy 2014 v Brně od ČMKU finanční příspěvek – část bude poskytnuta vystavovatelům – bližší informace obdrží každý člen pobočky e-mailem ( finanční příspěvek se týká pouze členů, kteří se výstavy zúčastnili)

 

 Zapsala : Markéta Bošinová

               jednatelka

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zápis ze schůze výboru VČ pobočky KCHK

9.10.2014 v Pardubicích –Nemošicích

  

Přítomni:     Stránská, Bošinová, Bugalová, Loužilová

Omluveni:    Kamenická, Koudelková, Marková

Nepřítomni : Horáček, Řehůlková

 

 1. Předsedkyně J.Stránská provedla kontrolu plnění úkolů dle předchozího zápisu.

 

 1. Výbor se sešel hlavně kvůli řešení nesrovnalostí v účetnictví způsobeném novou hospodářkou pobočky I.Řehůlkovou. Ta se ale na schůzi výboru nedostavila, takže problém nemohl být dořešen. Výbor již učinil určité kroky k nápravě situace, ale bude se nadále případem intenzivně zabývat a řešit ho.

 

 1. Znovu připomínáme, že kopii diplomu šampionů je třeba zasílat poštou nebo e-mailem Janě Stránské ( Labská 14, 530 02 Pardubice, stranska.jana@atlas.cz) do 15.12.2014. Kopii záznamu o provedené zkoušce a výsledky z jakýchkoliv soutěží zasílat poštou Pavlíně Markové  ( Záchrašťany 30, 504 01 Nový Bydžov ) do 15.12.2014.

 

 1. Výbor projednal, že na webových stránkách bude po ujasnění a vyřešení situace s hospodářkou k dispozici Přihláška členství a kontakty na placení členských poplatků.

 

Zapsala : Markéta Bošinová

                jednatelka

 ________________________________________________________________

 

Zápis ze schůze výboru VČ pobočky KCHK
3.5.2014 Dvůr Králové nad Labem

 

Přítomni: Stránská, Bošinová, Bugalová, Horáček, Kamenická, Koudelková, Myšáková,                    Řehulková
Omluveni: Loužilová, Marková

 

1) J.Stránská provedla kontrolu plnění úkolů dle předchozího zápisu a podala informace z prezidia ( nový Občanský zákoník )
2) Došlo k předání funkce a všech příslušných materiálů týkajících se hospodaření Východočeské pobočky KCHK bývalou hospodářkou pí. Myšákovou na novou hospodářku pí. Řehulkovou, která se tímto ujala  funkce.
3) Byla zhodnocena Oblastní klubová výstava kníračů (rozhodčí Jaroslava Drožová), která se konala 3.5.2014 ve Dvoře Králové nad Labem. Výstavy se zúčastnilo 63 psů a následné bonitace 10 psů ( 5 fen + 5 psů). Výstava i bonitace proběhly v pořádku.
 
Zapsala: Markéta Bošinová
                  jednatelka

 

_________________________________________________________________________________________________________________

Zápis   z   výborové  schůze  VČ pobočky KCHK

 

konané  dne  1.2.2014  v Pardubicích

 

Přítomní : Stránská, Bugalová, Myšáková, Marková, Krpatová, Loužilová

Omluveni : Koudelková, KamenickáJ.


 

                 J.Stránská provedla kontrolu plnění úkolů dle předchozího zápisu  

 1. Zajištění OKV a bonitace ve Dvoře Králové n. Labem

  Pí. Myšáková a pí. Bugalová pomohou paní Koudelkové s přípravami na výstavu. Paní Marková zajistí poháry.

 2. Po zvolení nového výboru bude hospodářka pí. Myšáková pomáhat nově zvolené hospodářce. Do 30.4.2014 proto zůstane adresa pro placení poplatků na pí. Myšákovou. Číslo účtu zůstane stejný. Od 1.5.2014 bude změněna adresa na novou hospodářku a změní se také podpisové vzory v bance.

 3. Pí.Marková má zájem o proškolení testování srsti. Kontaktuje paní Suchou.

 4. Určití členové nového výboru si zajistí nové polštářky do razítka dle tohoto vzoru do 28.2.2014.

   

        KCHK ČR 1927

  Východočeská pobočka: 7

          IČO: 60154501

                    1                        (toto číslo se bude měnit, např. 1, 2, 3, 4)

   

  Razítka budou celkem čtyři: č.1 – předseda, č.2 – hospodářka, č.3 – jednatelka, č.4 – OPCH

 5. Předělat do 28.2.2014 registraci Východočeské pobočky na předsedu naší pobočky - Janu Stránskou. Jedná se o registraci na finančním úřadě a na ČSÚ.

 6. Termín příští schůze výboru bude 3.5.2014 ve Dvoře Králové nad Labem.

    

   

  Zapsala: Gabriela Krpatová

                     jednatelka