_______________________________________________________________

Mimořádná konference 26.1.2019

Program:

  1. Uvítání delegátů
  2. Volba předsedajícího konference
  3. Personální změna ve vedení KCHK
  4. Schválení stanov
  5. Různé
  6. Usnesení konference

1. Prezident v pověření Miroslava Suchá uvítala delegáty konference, přečetla program konference

2. Volba předsedajícího konference: Miroslava Suchá – 27 pro, 0 proti, 0 zdržel

3. Delegáti konference byli seznámeni s personální změnou ve vedení KCHK – zástupcem funkce prezident (v období do řádné Konference KCHK) byla pověřena Miroslava Suchá

4.  Schválení stanov

a) Dr.Benešová

  • Seznámila delegáty s návrhem stanov

b) projednání stanov a schválení stanov

 

5. Různé

         -      Školení poradců chovu proběhne až v roce 2020

                        - odsouhlaseno většinou přítomných delegátů mimořádné konference

6. Usnesení mimořádné konference dne 26.1.2019:

a) Mimořádná konference KCHK ČR 1927 schvaluje:

  • Stanovy KCHK ČR 1927  (příloha č.1) s platností od 26.1.2019

b) Mimořádná konference bere na vědomí změnu ve vedení KCHK  - zástupcem funkce prezident   byla pověřena Miroslava Suchá

 

Usnesení zpracovala Miroslava Suchá, předsedající konference a Martina Deverová, jednatel KCHK, usnesení bylo jednohlasně schváleno delegáty mimořádné konference – 26 pro, 0 proti, 1 zdržel

 

Zapsala: Martina Deverová